Absolventi v šk. roku 1980/1981, trieda V.dO

spať na výber triedy
1. Gábor Dušan
2. Hauskrecht Viliam
3. Kepert Viktor
4. Kľačanský Ľubomír
5. Kopecký Jozef
6. Kraic Milan
7. Miko Tibor
8. Németh Zoltán
9. Pudiš Norbert
10. Schulte Miroslav
11. Setvák Vladimír
12. Stanek Marián
13. Strehovský Ondrej
14. Suchovský Milan
15. Tarkoš Vladimír
16. Vranka Emil
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním