Triedy učiteľa Viera Brimichová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O1 1980/1981 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia