Triedy učiteľa Ing. Angela Kuminiaková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S2 1976/1977 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 1978/1979 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 1980/1981 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 1984/1985 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.D 1988/1989 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.BD 1988/1989 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky