Ročníky v šk. roku 1988/1989

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.C Ing. Etela Jenisová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.D Ing. Angela Kuminiaková Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.AD Silvia Kudlová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.BD Ing. Angela Kuminiaková Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.AD Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.A Ing. Ľubica Janovská Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.B Ing. Viera Mensátorová Elektronické a oznamovacie zariadenia