Absolventi v šk. roku 1988/1989, trieda V.AD

spať na výber triedy
1. Antal Michal
2. Bartúnek Marián
3. Cibula Teodor
4. Daniš Peter
5. Fáber Jaroslav
6. Kurek Róbert
7. Majoroš Róbert
8. Mašanová Eva
9. Németh Štefan
10. Pečimon Miroslav
11. Polák František
12. Potok Jozef
13. Slamková Anna
14. Seres Ambróz
15. Uher Kamil
16. Vonyik Štefan
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním