Absolventi v šk. roku 1988/1989, trieda IV.BD

spať na výber triedy
1. Saniš Stanislav
2. Kubiček Pavol
3. Malík Ladislav
4. Mikuš Alfonz
5. Moncman Juraj
6. Mrázová Irena
7. Pocisk Jozef
8. Spevák Peter
9. Srnka Peter
10. Šrámek Miroslav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním