Triedy učiteľa Silvia Kudlová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.AD 1988/1989 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky