Triedy učiteľa Ing. Ľubica Janovská

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O2 1985/1986 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.BD 1986/1987 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.A 1988/1989 Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.A 1992/1993 Elektronické a oznamovacie zariadenia