Absolventi v šk. roku 1992/1993, trieda IV.A

spať na výber triedy
1. Adamát Jaroslav
2. Bachlet Martin
3. Bartošová Monika
4. Dikáková Ľudmila
5. Domsi Michal
6. Dudík Milan
7. Glasa Daniel
8. Chudík Andrej
9. Jeck Rudolf
10. Kadnárová Alexandra
11. Klempová Jana
12. Kleofas Jozef
13. Kováčová Marcela
14. Krajča Peter
15. Kubík Michal
16. Kuruc Tibor
17. Kysela Ján
18. Macko Peter
19. Maroš Martin
20. Mikula Milan
21. Miškolci Peter
22. Nagy Gabriel
23. Paščák Marek
24. Revák Tomáš
25. Sťahel Richard
26. Sušina Martin
27. Šaštinský Roman
28. Šebo Patrik
29. Ulrichová Zuzana
30. Vida Róbert
31. Vodný Juraj
32. Zámečník Róbert
33. Lelovič Kristián
34. Damborský Dušan
35. Gerasimov Anton
36. Baumannová Zuzana
37. Dominik Ivan
38. Fidrich Jaroslav
39. Hajtmánek Vladimír
40. Jirka Eduard
41. Lisý Ľubomír
42. Nerád Alojz
43. Neveová Elena
44. Sliva František
45. Ševeček Ľubomír
46. Škrha Ivan
47. Vartík Ľubomír
48. Vasi Norbert
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním