Ročníky v šk. roku 1992/1993

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.A Ing. Ľubica Janovská Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.B RNDr. Jaroslav Flimel Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.C RNDr. Jana Černáková Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.AD Ing. Viera Mensátorová Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.D Ing. Ladislav Zamaróczy Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.E Ing. Zuzana Sviteková Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky