Absolventi v šk. roku 1992/1993, trieda IV.B

spať na výber triedy
1. Ambra Miroslav
2. Bednárik Martin
3. Bučan Jaroslav
4. Čerňanský Marek
5. Drdoš Milan
6. Fabianová Alena
7. Farkaš Michal
8. Fronc Ondrej
9. Gábriš Vladimír
10. Gécová Ivana
11. Horník Martin
12. Ivanička Miloš
13. Jančiová Zuzana
14. Korponay Ladislav
15. Kubíková Miroslava
16. Kuzma Martin
17. Lednár Marian
18. Mader Peter
19. Mészáros Valter
20. Novák Pavel
21. Orlický Pavol
22. Petráš Tomáš
23. Pleva Miroslav
24. Račko Martin
25. Ridzoň Jaroslav
26. Snadíková Michaela
27. Sokira Radoslav
28. Somogyi Róbert
29. Stolárik Marian
30. Takáč Peter
31. Tesarčíková Andrea
32. Vaško Marian
33. Vincze Andrej
34. Zelinka Juraj
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním