Triedy učiteľa Ing. Ladislav Zamaróczy

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.D 1987/1988 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.D 1992/1993 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky