Absolventi v šk. roku 1987/1988, trieda IV.D

spať na výber triedy
1. Bihári Daniel
2. Budínsky Marian
3. Cabadaj Viliam
4. Gajdošík Milan
5. Hajdin Pavel
6. Halač Martin
7. Harmat Pavol
8. Jánošíková Renata
9. Kozlová Anna
10. Marečková Alžbeta
11. Minarovič Juraj
12. Ollé Zsolt
13. Pätoprstá Adrea
14. Rehák Ľubor
15. Rybárová Denisa
16. Sekereš Miroslav
17. Slovák Roman
18. Smelik Peter
19. Vaček Róbert
20. Velentková Katarína
21. Wieger Vladimír
22. Balko Jozef
23. Dudík Rudolf
24. Šuliman Ľuboš
25. Šteflovičová Darina
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním