Ročníky v šk. roku 1987/1988

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.C Mária Veselá Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.D Ing. Ladislav Zamaróczy Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.AD Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.BD Ing. Eva Vanayová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.A Ing. Pavel Mádel Elektronické a oznamovacie zariadenia
IV.B Zdena Hubková Elektronické a oznamovacie zariadenia