Triedy učiteľa Zdena Hubková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.B 1987/1988 Elektronické a oznamovacie zariadenia