Absolventi v šk. roku 1987/1988, trieda IV.B

spať na výber triedy
1. Bachratý Oto
2. Bilčík Igor
3. Blažíček Milan
4. Blažová Iveta
5. Bugár František
6. Dosoudil Rastislav
7. Ďurček Peter
8. Farkaš Erich
9. Fűrbecková Martina
10. Hanúsková Zora
11. Jačeková Andrea
12. Kádár Marian
13. Klema Roman
14. Královič Peter
15. Macúchová Zora
16. Maťas Jozef
17. Mlynárová Jana
18. Nagy Peter
19. Nemcová Mária
20. Papaj Karol
21. Pásztorová Andrea
22. Pavelková Jozefína
23. Pocisková Aretha
24. Prachár Martin
25. Šándor Gašpar
26. Stőszel Rastislav
27. Strapáková Hana
28. Šefčík Miroslav
29. Vaculčiak Ján
30. Vojtko Martin
31. Žilinská Marianna
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním