Absolventi v šk. roku 1987/1988, trieda V.AD

spať na výber triedy
1. Jurický Karol
2. Kašák Dušan
3. Klementová Mária
4. Kollár Dušan
5. Mikuš Dušan
6. Petrík Zoltán
7. Peťko Ivan
8. Príbela Jozef
9. Segeš Dušan
10. Šiko Jozef
11. Šmatlava Miroslav
12. Tričáková Ľubica
13. Ščepán Ján
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním