Triedy učiteľa Ing. Eva Vanayová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.M1 1971/1972 Meracia a automatizačná technika
V.BD 1987/1988 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky