Triedy učiteľa Mária Veselá

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.C 1987/1988 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky