Absolventi v šk. roku 1992/1993, trieda IV.AD

spať na výber triedy
1. Baumannová Zuzana
2. Dominik Ivan
3. Fidrich Jaroslav
4. Hajtmánek Vladimír
5. Jirka Eduard
6. Lisý Ľubomír
7. Nerád Alojz
8. Neveová Elena
9. Sliva František
10. Ševeček Ľubomír
11. Škrha Ivan
12. Vartík Ľubomír
13. Vasi Norbert
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním