Triedy učiteľa Ing. Zuzana Sviteková

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O2 1983/1984 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.E 1992/1993 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky