Absolventi v šk. roku 1985/1986, trieda IV.O2

spať na výber triedy
1. Anderleová Karin
2. Belko Dušan
3. Blaskovics Vojtek
4. Butko Imrich
5. Dešť František
6. Gajarská Andrea
7. Gruberová Erika
8. Háger Ján
9. Hamala Jozef
10. Hlina Roman
11. Chalmovská Eva
12. Jarolín Vladimír
13. Kalmanová Klaudia
14. Kamenický Peter
15. Kiczeg Ivan
16. Knappová Zuzana
17. Kočiová Drahoslava
18. Kolek Peter
19. Kollár Jozef
20. Kriho Peter
21. Lohner Róbert
22. Mihál Ivan
23. Mihálová Lýdia
24. Novák Pavel
25. Pazderová Katarína
26. Polonec Ľubomír
27. Szlezák Peter
28. Smatana Dušan
29. Sotorníková Iveta
30. Spišský Róbert
31. Szaszák Michal
32. Škarpíšková Andrea
33. Školnik Ladislav
34. Tatár Marián
35. Valent Juraj
36. Zárišová Alena
37. Žilla Ervín
38. Žišková Daniela
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním