Absolventi v šk. roku 1986/1987, trieda V.BD

spať na výber triedy
1. Boško Dušan
2. Čajka Jozef
3. Egreši Ján
4. Komáromy Štefan
5. Lysáková Edita
6. Peško Peter
7. Pokorný Miroslav
8. Pristach Ján
9. Tichý Juraj
10. Tóth Marián
11. Vadovič Peter
12. Vlček Pavel
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním