Absolventi v šk. roku 1988/1989, trieda IV.D

spať na výber triedy
1. Baláž Ladislav
2. Barta Ondrej
3. Benčíková Zita
4. Danác Branislav
5. Ďuráková Denisa
6. Földváriová Beáta
7. Fröhlich Martin
8. Gajarská Soňa
9. Vladimír
10. Huljak
11. Jambor Andrej
12. Klobucký Róbert
13. Korman Peter
14. Krajňáková Jana
15. Kucháriková Miriam
16. Mivarovič Stanislav
17. Onderová Martina
18. Pavlakovič Branislav
19. Podhorský Marek
20. Prívara Juraj
21. Sadloňová Katarína
22. Stehlík Juraj
23. Šimková Miroslava
24. Šimonek Ľudovít
25. Šury Patrik
26. Švrček Marek
27. Veľká Monika
28. Vojtašková Soňa
29. Žibritovská Andrea
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním