Absolventi v šk. roku 1976/1977, trieda IV.S2

spať na výber triedy
1. Adame Pavel
2. Baláž Jozef
3. Balážik Ivan
4. Bartoš Peter
5. Blaho Vladimír
6. Čech Emil
7. Farda Rudolf
8. Fiala Stanislav
9. Fondrk František
10. Granec Tomáš
11. Hazucha Róbert
12. Horváth Ján
13. Chajdiak Stanislav
14. Jajcaj Miroslav
15. Kain Pavel
16. Kello Jozef
17. Kiš Ján
18. Kopáčik Michal
19. Kováč Igor
20. Kročka Ervín
21. Lavička Ján
22. Maroš Ivan
23. Mikláš Miroslav
24. Múcska Eugen
25. Polony Svorad
26. Prevaj Jozef
27. Sadiv Peter
28. Sloboda František
29. Stratený Peter
30. Svatík Pavol
31. Šimlaštík Ján
32. Toman Peter
33. Trstenovič Dušan
34. Uhlík Milan
35. Vyšín Peter
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním