Ročníky v šk. roku 1984/1985

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.S1 Božena Škarpíšová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S2 Ing. Angela Kuminiaková Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.dS Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.O1 Anna Caňová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
IV.O2 Jana Naschová Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
V.dO Ing. Milan Šujanský Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia