Triedy učiteľa Anna Caňová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O1 1984/1985 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia