Triedy učiteľa Božena Škarpíšová

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S1 1984/1985 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky