Absolventi v šk. roku 1984/1985, trieda IV.S1

spať na výber triedy
1. Adamová Soňa
2. Bátki Tibor
3. Belák Róbert
4. Berecz Tibor
5. Buček Milan
6. Červenáková Viera
7. Fintor Gabriel
8. Fukári Rolan
9. Fűhrich Richard
10. Gálka Ludovít
11. Garaldová Alexandra
12. Hanczko Peter
13. Helleš Róbert
14. Chovanec Jozef
15. Konečná Jana
16. Kotora Michal
17. Kubkovič Milan
18. Lackovič Miroslav
19. Línek Ľuboš
20. Manák Peter
21. Mihoková Blanka
22. Mišove Natália
23. Osuský Kamil
24. Porubský Peter
25. Ralbovský Milan
26. Sabol Miroslav
27. Sill Fridrich
28. Slaninka Leopold
29. Straka Ján
30. Šída Ľuboš
31. Šimkovič Peter
32. Šimlovič Ivan
33. Štefek Peter
34. Vandáková Ida
35. Wolfová Jeanette
36. Záviš Igor
37. Žaárová Eva
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním