Absolventi v šk. roku 1984/1985, trieda V.dO

spať na výber triedy
1. Balogh Vincent
2. Ďurech Ľubomír
3. Hambálek Marián
4. Hlubíková Alena
5. Kecskeméthy Ján
6. Krajčovič Ján
7. Pudelka Štefan
8. Solár Jozef
9. Tóth Miroslav
10. Veľký Peter
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním