Absolventi v šk. roku 1984/1985, trieda V.dS

spať na výber triedy
1. Baláž Ladislav
2. Banský Miroslav
3. Cvečka Jozef
4. Habaj Vladimír
5. Hamm Bedrich
6. Herda Ľudovít
7. Hošová Eva
8. Chríbiková Romana
9. Jamrich Miroslav
10. Mandák Jaroslav
11. Neumann Dušan
12. Podsedník Ľubomír
13. Potočka Ladislav
14. Schmidtová Marta
15. Smoleková Mária
16. Snadíkova Viera
17. Soňa Marián
18. Štefániková Božena
19. Tonkovič Jozef
20. Vavrovič Milan
21. Vlk Dušan
22. Zápražný Štefan
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním