Absolventi v šk. roku 1980/1981, trieda V.eS

spať na výber triedy
1. Bednárik Milan
2. Blahovič Jozef
3. Bunola Jozef
4. Drobena Ján
5. Ďurďovičová Mária
6. Fita Igor
7. Heldová Mária
8. Hlavatovič Emil
9. Juriga Vladimír
10. Knihár Ján
11. Kňazovičová Tatiana
12. Kupczyk Emil
13. Luža Milan
14. Matlák Milan
15. Malec Jozef
16. Mráz Augustín
17. Nagy Rudolf
18. Navrátilová Anastázia
19. Novák Jozef
20. Ondruška jozef
21. Pikulík Tomáš
22. Pitoňák Štefan
23. Pokojný Ľudovít
24. Rakús Emanuel
25. Sith Jozef
26. Smolek Jaroslav
27. Šarnaic Bohuslav
28. Šebesta Peter
29. Šimon Karol
30. Švajdlenka Peter
31. Švajdlenka Miroslav
32. Vido Miroslav
33. Záhor Peter
34. Zlacký Miroslav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním