Absolventi v šk. roku 1980/1981, trieda IV.S1

spať na výber triedy
1. Bazsó Tibor
2. Belan Jozef
3. Bobček Rudolf
4. Čirka František
5. JánDaráž
6. Dlhoš Štefan
7. Granec Ľubomír
8. Hlavenka Vladimír
9. Hracho Jozef
10. Jégh Július
11. Jiránek Miroslav
12. Kováčik Štefan
13. Kriška Peter
14. Kubovčák Peter
15. Maruša Jaroslav
16. Mikulčák Miroslav
17. Mrva Rastislav
18. Novák Milan
19. Ondrejkovič Marián
20. Otočka Miroslav
21. Partl Juraj
22. Podhorský Štefan
23. Slivka Ján
24. Surovič Vojtech
25. Šimek Jozef
26. Török Ľuboš
27. Vicena Ján
28. Weissabel Róbert
29. Zagorov Ľubomír
30. Žigo Miroslav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním