Absolventi v šk. roku 1977/1978, trieda IV.S2

spať na výber triedy
1. Barta Pavol
2. Belák Martin
3. Čuber Stanislav
4. Faktor Jozef
5. Fóra Ivan
6. Hajn Jozef
7. Hrica Miroslav
8. Chmela Jozef
9. Jankovič Peter
10. Kalivoda Vladimír
11. Kováč Koloman
12. Kroneisl Miroslav
13. Makolányi Juraj
14. Makki Alexander
15. Mitrík Ľubomír
16. Mráz Teodor
17. Oravec Štefan
18. Rura Vladimír
19. Sénáši Vladimír
20. Slnek Jaroslav
21. Stopka Martin
22. Šefčík Pavol
23. Šimončič Ľubomír
24. Škriečka Miroslav
25. Tóth Tibor
26. Uhlík Miroslav
27. Valo Pavel
28. Vereš Dušan
29. Vladár Peter
30. Žiak Miloš
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním