Absolventi v šk. roku 1970/1971, trieda IV.S3

spať na výber triedy
1. Andi Štefan
2. Cisár Peter
3. Čamigová Mária
4. Červenka Štefan
5. Čulenová Jana
6. Farbulová Marta
7. Ferenčák Inocent
8. Fitz Pavol
9. Gáborová Slávka
10. Gábriš Jozef
11. Gajdár Jozef
12. Gaulieder František
13. Horňačeková Darina
14. Kolek Ignác
15. Komorník Dušan
16. Kotes Leonard
17. Kovár Ľubomír
18. Královičová Daniela
19. Kučera Joachim
20. Lipár Miroslav
21. Nomilner Marián
22. Pajtinka Igor
23. Pšenák Ján
24. Puškáč Peter
25. Revúcky Emanuel
26. Salay Izitor
27. Sander Ján
28. Surmová Jaroslava
29. Šturmová Alena
30. Teplan Stanislav
31. Tirják Ladislav
32. Toman Ján
33. Tomašovič Jozef
34. Trebatický Jozef
35. Valúch Emil
36. Vojtek Marián
37. Vrba Anton
38. Zelenka Pavol
39. Haas Július
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním