Absolventi v šk. roku 1971/1972, trieda III.AkdS

spať na výber triedy
1. Dobšovič Ladislav
2. Duda Eduard
3. Élesztös Ladislav
4. Gaal Štefan
5. Holček Dušan
6. Kenyeres Juraj
7. Kováčik Dušan
8. Majthenyi Kornel
9. Marczel Peter
10. Poláček Viliam
11. Šípoš Pavol
12. Šitz Pavol
13. Tarábková Eva
14. Vicha Václav
15. Világi Bálint
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním