Absolventi v šk. roku 1968/1969, trieda V.vO

spať na výber triedy
1. Beško Dušan
2. Blažek Miroslav
3. Bleho Jozef
4. Brunner Anton
5. Cupák Milan
6. Druse Emil
7. Fratričová Marta
8. Horváth Vladimír
9. Jakabovič Juraj
10. Jankovič Jozef
11. Juríková Jaroslava
12. Kaššay Vladimír
13. Klepoch Vladimír
14. Kováč Vladimír
15. Maruša Bohumil
16. Mezey Vojtech
17. Michalík Jaroslav
18. Mikuš Ján
19. Milata Marián
20. Minárik Július
21. Nikolov Nikola Stanev
22. Okruhlica Alojz
23. Pížl Ivan
24. Pucher Ivan
25. Smolinský Ján
26. Schiller Roman
27. Šefčík Jozef
28. Tallanda Miroslav
29. Vinohradská Jarmila
30. Pavlík Ivan
31. Imríšek Kvetoslav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním