Ročníky v šk. roku 1968/1969

spať na výber šk. rokov
Trieda Triedny učiteľ Odbor
IV.E1 Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.E2 Viera Brimichová Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.S Ing. Alfréd Bollardt Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.vE Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
V.eE Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
III.AkdE Ing. Augustín Jakubec Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
IV.M Ing. Daniel Siváček Meracia a riadiaca technika
V.vO Ing. Július Hora Oznamovacie a elektronické zariadenia