Absolventi v šk. roku 1968/1969, trieda IV.E1

spať na výber triedy
1. Červenka Martin
2. Fischer Stanislav
3. Fronc Libor
4. Hruška Štefan
5. Chudý Miroslav
6. Janák Štefan
7. Jeck Jozef
8. Kadlec Pavol
9. Keblúšek Rudolf
10. Konta Ladislav
11. Kvasnica Dušan
12. Lukáč Ivan
13. Marek Pavol
14. Masaryk Miroslav
15. Mihatsch Jaroslav
16. Michalka Pavol
17. Mikuš Jozef
18. Misal Dušan
19. Onger Peter
20. Petrikovič Ivan
21. Petrovský Milan
22. Poliak Peter
23. Rusnák Peter
24. Skovajsa Karol
25. Szabó Pavol
26. Šalgovič Vladimír
27. Ščepka Milan
28. Šedivý Peter
29. Šefčík Karol
30. Šiška Ľubomír
31. Šmahel Miloš
32. Španko Vojtech
33. Taraba Karol
34. Vávra Viktor
35. Vavrovič Karol
36. Vojtek Jozef
37. Vončina Peter
38. Zlámala Juraj
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním