Absolventi v šk. roku 1968/1969, trieda V.eE

spať na výber triedy
1. Boor Milan
2. Danková Ľudmila
3. Fumač František
4. Hybeľ Alexander
5. Jurík Ignác
6. Košecký Bohumil
7. Krajčovič Jozef
8. Matúšek Rudolf
9. Mercz Jozef
10. Novotová Milena
11. Ondruš Ferdinand
12. Ondruš Pavol
13. Palík František
14. Szabo Anton
15. Sedlák Ján
16. Somora Karol
17. Suchý Stanislav
18. Vrabec Jozef
19. Vranec Ján
20. Varga Ladislav
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním