Absolventi v šk. roku 1968/1969, trieda III.AkdE

spať na výber triedy
1. Béber Štefan
2. Dado Vladimír
3. Farkaš Ladislav
4. Fiedler Jozef
5. Huk Pavol
6. Chlapečka Ján
7. Kašák Dušan
8. Kráľovič Ján
9. Kulhánek Anton
10. Mikulič Anton
11. Pussová Jolana
12. Suchoň Daniel
13. Sýkora Pavel
14. Šipkovský Milan
15. Šulc Vladimír
16. Wachs Ulrich
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním