Absolventi v šk. roku 1968/1969, trieda IV.M

spať na výber triedy
1. Adamkovič Jozef
2. Bajčev Trifon
3. Bartoš Ján
4. Blahová Mária
5. Boháčková Eva
6. Bučko Miroslav
7. Cisár Jozef
8. Červenka Peter
9. Dohnálek Štefan
10. Domes Vladimír
11. Ďurková Emília
12. Gabmayerová Mária
13. Gyalókay Július
14. Hanušiak Ondrej
15. Hodinár Jozef
16. Horecká Viera
17. Humay Peter
18. Janovíček Ján
19. Jenis Maximilián
20. Labo Ladislav
21. Lövingerová Edita
22. Ludvik Marián
23. Macháček Štefan
24. Maťašovský Atila
25. Mihalovič Štefan
26. Mikulík Jozef
27. Mikulka Ján
28. Mišák Anton
29. Nemčič Marián
30. Poláková Anna
31. Salay Jozef
32. Sapár Stanislav
33. Stanko Michal
34. Straka Augustín
35. Šaling Daniel
36. Vážny Miroslav
37. Véghová Marianna
38. Vilém Augustín
39. Zeman Bohumil
40. Švec Slavomír
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním