Triedy učiteľa Ing. Alfréd Bollardt

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.S 1968/1969 Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky