Absolventi v šk. roku 1977/1978, trieda V.dS

spať na výber triedy
1. Barták Ivan
2. Bartoš Zdeno
3. Bugalová Jana
4. Ďurčík Peter
5. Ejem Juraj
6. Ferenčič Pavol
7. Fialka Miroslav
8. Fridrich Jozef
9. Gabula Michal
10. Gőgh Štefan
11. Hájková Antónia
12. Hanzel Dušan
13. Horváth Tomáš
14. Jánoš Marián
15. Križan Anton
16. Kulík Ľubomír
17. Maroš Viliam
18. Martinec Vladimír
19. Monozlay Barnabáš
20. Nagy Eugen
21. Nagy Jozef
22. Németh František
23. Orlík Pavel
24. Petrakovič Kamil
25. Póša Štefan
26. Pupák Michal
27. Rímešová Veronika
28. Šulovský Ján
29. Vozáry Peter
30. Zábrodský Ivan
31. Žigo Ivan
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním