Absolventi v šk. roku 1977/1978, trieda IV.O2

spať na výber triedy
1. Bednárik Peter
2. Bellay Jozef
3. Bukovská Daniela
4. Cák Ľudovít
5. Csordásová Mária
6. Čechovič Rudolf
7. Dedíková Anna
8. Dobšinský Peter
9. Dudoň Jozef
10. Grác Július
11. Hambálková Zlatica
12. Hlavatý Karol
13. Horváth Karol
14. Jakubec Miroslav
15. Jičínská Marcela
16. Klamo Roman
17. Kmeť Ivan
18. Kolárik Vladimír
19. Laciak Juraj
20. Lapoš Ján
21. Lovasová Marta
22. Madayová Drahomíra
23. Mihalkovič Stanislav
24. Mihalkovičová Dana
25. Modrovská Margita
26. Moravanská Elena
27. Obuch Ján
28. Papai Attila
29. Papšík Tibor
30. Pauliak Pavol
31. Riják Ladislav
32. Strnanský Peter
33. Staňák Ján
34. Sudická Magdaléna
35. Suchoň Ľubomír
36. Štefko Vladimír
37. Tisucká Irena
38. Trokšiar Ignác
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním