Triedy učiteľa Jaroslav Flimel

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O2 1977/1978 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia