Triedy učiteľa Alfréd Bolardt

spať na zoznam triednych učiteľov
Trieda Šk. rok Odbor
IV.O1 1977/1978 Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia