Absolventi v šk. roku 1977/1978, trieda IV.O1

spať na výber triedy
1. Blaha Roman
2. Bori Ľubomír
3. Brunclík Ľubomír
4. Bujalka Anton
5. Bulla Ladislav
6. Černuška Maroš
7. Fellinger Ladislav
8. Halčák František
9. Hlúch Ján
10. Horváth František
11. Hučko Marián
12. Ivák Peter
13. Kele Peter
14. Kohýl Vladimír
15. Kollár Ľubomír
16. Kožehuba Ivan
17. Krajčovič Ladislav
18. Krištofík Peter
19. Kukliš Marián
20. Kupková Dana
21. Kyrinovič Jozef
22. Macko Danica Lisáčková. Róbert
23. Matej Samuel
24. Mladý Igor
25. Noskovič Stanislav
26. Pernecký Martin
27. Popelka Jaroslav
28. Rarbovský František
29. Rybár Igor
30. Seneši Slavomír
31. Smolej Štefan
32. Strašifták Milan
33. Stránsky Martin
34. Šišmiš Rudolf
35. Štefanka Pavol
36. Štoffa Michal
37. Terkovič Ján
38. Virág Miroslav
39. Zamboj Slavomír
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním