Absolventi v šk. roku 1977/1978, trieda V.dO

spať na výber triedy
1. Áč Jozef
2. Adamík Anton
3. Andrejkovič Štefan
4. Bartek Pavol
5. Bednár Jozef
6. Boďo Ján
7. Bulík Ján
8. Csomor Štefan
9. Čačaný Vladimír
10. Čaplák Peter
11. Dostál Jozef
12. Dvořák Jaroslav
13. Fekete Miroslav
14. Finka Dušan
15. Gális Dušan
16. Graclík Jaroslav
17. Gregor Pavel
18. Harnoš Štefan
19. Hladík Vladimír
20. Kozák Ján
21. Lieskovský Marián
22. Lukačovič Vladimír
23. Matula Milan
24. Mikuš Pavel
25. Prvonič Anton
26. Rajnoha Dušan
27. Sabatovič Emil
28. Slovík Milan
29. Šinkovič Ondrej
30. Šuplata Milan
31. Tarabová Viera
32. Terestík Miloš
33. Tvrdý Pavol
34. Dogáň Pavel
35. Andrejková Emília
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním