Absolventi v šk. roku 1985/1986, trieda IV.S2

spať na výber triedy
1. Almásy Miloš
2. Ančáková Iveta
3. Bako Eduard
4. Baloghová Erika
5. Birkus Tibor
6. Čermák Oskar
7. Formánek Emil
8. Herdová Ľudmila
9. Jakubec Ivan
10. Jančová Martina
11. Janičinová Tatiana
12. Káčerová Alžbeta
13. Kĺbik Anton
14. Klucho Pavol
15. Koprla Vladimír
16. Krutý Alojz
17. Kusá Jana
18. Mičeková Pavlína
19. Pecho Milan
20. Podhorný Patrik
21. Rajnerová Anna
22. Redekyová Kamila
23. Ružovičová Mária
24. Skočková Jelena
25. Slávik Ivo
26. Špaňár Ivan
27. Uher Peter
28. Valent Miroslav
29. Vargic Adrián
30. Vargová Renáta
31. Žišková Mária
- absolvent skončil štúdium s vyznamenaním